Tredjepartslogistik – Professionell och smidig lagring och logistik

Logistik handlar om flöden, oftast av gods och varor men även flöde av information, vilket är väldigt viktigt för att få en effektiv logistik. Många företag sköter logistiken själv, men man kan också använda s.k. tredjepartslogistik, ofta förkortat 3PL. Det är ett smidigt och smart sätt att lösa lager- och logistikhantering för många företag som inte har plats, kunskap eller möjlighet att sköta logistiken själva. Ett företag som är erfaren inom tredjepartslogistik (3PL) kan ge råd om vilka logistiktjänster som är lämpliga att outsourca och kan även förbättra den befintliga logistiken genom att ha en mer effektiv hantering av lager, plock och transport.

Många tänker på tredjepartslogistik enbart när det gäller transporter, men ett företag som är specialiserat inom detta område kan hjälpa till med mycket mer.

Tjänster inom tredjepartslogistik:

Lagring, in- och uttransporter
En grundläggande tjänst som erbjuds är lagring av olika typer av varor med tillhörande in- och uttransporter. Sjöpall, Europapall och andra typer av godsstorlekar kan lagras. Fakturering sker på månadsbasis samt för in- och uttransporter av material.

Packning och plockning
Vill man som kund ha hjälp med packning av varor och plockning i små eller stora kvantiteter går detta också utmärkt att få smidig hjälp med hos en tredjepartslogistikfirma.

Logistikoptimering
Ett erfaret företag inom tredjepartslogistik kan med hjälp av en analys av ett företags logistikbehov ge förslag på både optimala orderpunkter, öka lagerhastigheten, beräkna lämpliga kvantiteter och ledtider för olika artiklar och även föreslå den mest kostnadseffektiva transportlösningen för just den unika kundens behov.

Genom att välja en partner inom tredjepartslogistik kan både ekonomiska, personella och kunskapsmässiga faktorer förbättras.

Posted in Transport & Logistik | Comments Off on Tredjepartslogistik – Professionell och smidig lagring och logistik